متنوع

طپش قلب   آناتومی    تصاویر آناتومی   اطلس جنین شناسی  آناتومی آناتومی مغز  تصاویر جنین دانلود زیست اول دبیرستان     دانلود زیست دوم دبیرستان جنین مرغ   دانلود زیست سوم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 279 بازدید

بافت شناسی

۱-اپیتلیوم http://www.botany.uwc.ac.za/sci_ed/grade10/mammal/Epithelial.htm http://www.anatomy.dal.ca/Human_Histology/Lab2/Laboratory2.html متشکل از سلولهای چند وجهی باماده بین سلولی کم که نزدیک هم جمع شده اند اعمال این بافت شامل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 1362 بازدید
مهر 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست